Dokter


  • 0_1494269327928_Dokter OSM.png

    Mijn dokter stond bij de timers al een paar dagen op 'klaar'. Deze melding kreeg ik niet weg.

    Nu ik een blessure heb, kan ik deze speler niet behandelen, want 'er wordt al een speler behandeld'. Maar dat is dus niet zo. Is deze fout bekend? En kan deze verholpen worden?

  • Moderator NL

    @gishes_NL

    Heb je melding toegevoegd aan de andere meldingen rond deze bug. We kunnen nu niets anders doen dan wachten totdat het gefixt is.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.