Crewupdate


  • Zal die nog voor de zomer komen? Of zal het nog maanden duren? Alsof het nog niet dood genoeg is hier. Faal!

  • Moderator NL

    @Furrax_NL

    Er is nog altijd niets bekend gemaakt over de crewupdate, dus een mogelijke releasedatum weten we ook nog niet. Meer kan ik er ook niet van maken.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.