Vakantieperiode ?


  • Beste OSM,

    In het voetbal is er een vakantieperiode na het einde van een competitie, bij OSM niet. Je kunt wel een vriend vragen om het tijdelijk waar te nemen maar dat wil ik niet. Nu gaan er punten verloren omdat ik op vakantie geen Wifi heb. Zou er een vakantieknop van 4/6 weken kunnen worden toegevoegd?

  • Moderator NL

    @Peter-Gijben_NL42

    Er is geen vakantiemodus meer en deze zal ook niet gaan terugkeren ben ik bang. Op steeds meer plaatsen is wifi beschikbaar. Daarnaast werd er destijds weinig gebruik gemaakt van de vakantiemodus.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.