Politiek


 • Maandag 20 november 2017

  BERLIJN - FDP heeft zojuist het volgende persbericht gepubliceerd naar aanleiding van berichtgeving in diverse media.

  "FDP heeft maandagavond besloten uit de Duitse coalitieonderhandelingen te stappen. De afgelopen maand voerden we constructieve gesprekken met onze collegae van CDU/CSU en de Groenen. We hadden vertrouwen in een regeerakkoord, maar we waren nimmer van plan onze principes te verloochenen. We konden niet geloofwaardig deelnemen aan deze coalitie.

  De onderhandelingspartners zijn FDP niet op voldoende terreinen tegemoetgekomen. Zo stelde FDP voor om een nationaal zusjesregister te openen, voorzien van contactgegevens en bindende ratings. Voor de CDU van Angela Merkel was een ratingsysteem onbespreekbaar, ondanks dat FDP zich bereid toonde het volledige economische beleid uit handen te geven."


 • Frits de Paggaman


 • zonde

  Please enter a longer post. Posts should contain at least 8 character(s).


 • Mooie statement Domi, ik ben geroerd.


 • Brech das Parteikartell


 • Zeer jammer dit.

 • Moderator NL

  Heb even de topic titel veranderd in 'Politiek'. Laten we dit topic gebruiken voor alles omtrent politieke ontwikkelingen op de wereld.


 • @fc-eddie_nl said in Politiek:

  Heb even de topic titel veranderd in 'Politiek'. Laten we dit topic gebruiken voor alles omtrent politieke ontwikkelingen op de wereld.

  PVV!


 • @fc-eddie_nl omg lol

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.