Aantal voorbereidingsdagen komen niet overeen met realiteit