Fantasy series!


  • Hey guys, aantal jaren speel ik al OSM maar ben lang weg geweest. Ik heb toen een competitie gespeeld waarbij je spelers kon kiezen die je in je team wou en daarmee kon je dan starten aan het seizoen. dit was toen de Fantasy series, maar ik kan die niet meer vinden... weet iemand of dit uberhaupt nog in het spel zit? en zo ja, waar ik dit kan vinden.

    alvast bedankt!

  • Moderator NL

    @Brökert_NL

    De Fantasy competitie is uit OSM gehaald. Misschien dat het in de toekomst nog eens terugkeert.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.