Moderatör


  • Ligi özel lig olarak kurdum kimse gelemiyor nasıl özel ligten çıkarabilrim


  • @muntu17 hocam burası yanlış forum buraya sadece İngilizce soru sorabiliyormuşuz bu support başlığının altına doğru gidersen Türkçe forum yazan yere sorununu belirtebilirsin


  • @muntu17 Hi, welcome.
    Please remember that this forum is English only.
    If you want to join the conversation in your own language, you can join your country's group and disscuss things in your own language.
    logout from the forums and login again to see your community's forum.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.